Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2016

Η Σχολή Αρρένων Βησσάνης


Το αρρεναγωγείο Βησσάνης όπως είναι σήμερα

Την 15 Οκτωβρίου 1892 εν τη κωμοπόλει Βησσάνη της επαρχίας Πωγωνίου ετελέσθησαν τα εγκαίνια της νεοδμήτου σχολής αρρένων.
Της τελετής προΐσταντο, εν μέσω της συρροής των κατοίκων, ο πανοσιολογιότατος αρχιμανδρίτης Νικόδημος μετά πάντων των ιερέων ιεροφορεμένων.
Μετά δε το πέρας αυτής  κατάλληλον τη περιστάσει, λόγον απήγγειλεν ο εκ των διδασκάλων κ. Ευστάθιος Παγούνης. Η ανέγερση της περικαλλεστάτης σχολής τιμά τους ΒΗΣΣΑΝIΩΤΑΣ, οίτινες μη έχοντες πάγια εισοδήματα, ούτε μεγάλόπλουτον δωρητήν, δια κοινής συνεισφοράς συντηρούσιν αξιοπρπεώς τα σχολεία αυτών, ενώ δυστυχώς άλλαι κοινότητες καίτοι έχουσαι, δεν δύνανται να συγκριθώσι προς την κωμόπολιν ταύτην, διότι φατριαστικόν πνεύμα και ιδιοτέλεια εισεχώρησεν μεταξύ αυτών...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
τεύχος: 9/13-11-1892***

Ο νέος Καϊμακάμης του Πωγωνίου Γελήπ-βέης την 22 Ιουλίου 1895 παρέστη εις την έναρξιν των εξετάσεων της Σχολής αρρένων Βησσάνης, ήτις εφέτος συνεπεία της παρουσίας αυτού είχε τι το συμφέρον, και η Σχολή είχε διασκευασθεί καταλλήλως. Εις την υπό του Διευθυντού της Σχολής κ. Ευσταθίου Παγούνη γενομένην αυτώ προσφώ- νησιν τουρκιστί, απήντησεν δι’ ολίγον εκφράσας την ευχαρίστησίν του δια την υποδοχήν ήτις τω εγένετο και την μεγάλην του χαράν δια την πρόoδο της Κοινότητας εκδηλώσας συνάμα την μέριμνα και τον διακαή πόθον της Α.Μ. του Σουλτάνου δια τα γράμματα και τη πρόοδο των υπηκόων τους...

Ακολούθως επεσκέφθη το Παρθεναγωγείον και το Υφαντήριον της Κοινότητας ένθα έμεινεν αρκετήν ώρα θαυμάζων τα ωραία αληθώς έργα, προθύμως αγοράσας δεκάδα λαχείων του υφαντήριου. Εν γένει η εντύπωσις αυτού εκ της Βησσάνης υπήρξεν ευάρεστος και μετά μεγάλου ενδιαφέροντος εξήτασε παν ό,τι δύναται να συντελέσει εις την ανάπτυξιν της Κοινότητος. Προτού δε αναχωρήσει την επομένην προσεκάλεσε τους προκρίτους της Κοινότητας και τους διδασκάλους και τους εξέφρασε και πάλιν την ευαρέσκειάν του...

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» 
τεύχος: 148/4-8-1895 

Έτσι ακριβώς αναγράφονται οι Σχολές της Βησσάνης πριν 102 ακριβώς χρόνια στην τότε εκδιδόμενη απ’ του Γ. Κ. ΓΑΓΑΡΗ εφημερίδα «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Γ.Κ.ΓΑΓΑΡΗΣ και για την αντιγραφή Σωκράτης Μιχ. Οικονόμου Γεροπλάτανος 20 Νοεμβρίου 1997
Υ.Γ. Ακολουθείται το ύφος και η γραφή της εποχής.

Πηγή: Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα "Η ΒΗΣΣΑΝΗ"-Φύλλο 60-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997

Μαζί με το παραπάνω κείμενο δημοσιεύεται κι ευχαριστήριο της Αδελφότητας που εχει ως εξής:


"ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ...

Από τον φίλο πλεόν της εφημερίδας μας και φλογερό πατριώτη κοντοχωριανό μας άξιο τέκνο του Γεροπλατάνου Σωκράτη Μιχ. Οικονόμου, λάβαμε ένα απόσπασμα της εφημερίδας «Φωνή της Ηπείρου» που εξέδιδε ο Γ. Κ. ΓΑΓΑΡΗΣ διακεκριμένος Γεροπλατανίτης και σημαντική Ηπειρωτική προσωπικότητα που τίμησε την Ήπειρο. 

Το ενδιαφέρον αυτό απόσπασμα, που ευγενικά όπως προείπαμε μας το απέστειλε ο κ. Σ. Οικονόμου, το παραθέτουμε μαζί με μια φωτογραφία που εικονίζει και το Σουλτανικό φιρμάνι που έδωσε την άδεια της ανέγερσης του πνευματικού φάρου της Βήσσανης. Στις αίθουσες τον οποίου και ο γράφων έμαθε γράμματα όπως και οι πατεράδες μας και που αυτή τη στιγμή με σεβασμό αναπολούμε όλους εκείνους τους βιοπαλαιστές της Πόλης και των άλλων κέντρων της ξενητιάς που με το οβολόν τους έχτισαν αυτά τα κτίρια τους ναούς των Μουσών όπου φωτίστηκαν οι Βησσανιώτες άνδρες και γυναίκες και έτσι ας είναι αυτά τα λόγια ελάχιστο μνημόσυνο στη ΜΕΓΑΛΗ τους προσφορά. 

Ευχαριστούμε λοιπόν και πάλι τον κοντοχωριανό μας Σωκ. Μιχ. Οικονόμου για τη συνεργασία...."

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Χ.Κ.


Σχόλιο του Γρηγόρη Αρμπυρου:

Γρηγόρης Άρμπιρος Εκ παραδρομής είναι λάθος το όνομα του Διευθυντή του Αρρεναγωγείου το σωστό είναι Ευάγγελος με καταγωγή από το Δολό Πωγωνίου και Διηύθυνε 12 έτη το Αρρεναγωγείο μας με άριστα αποτελέσματα οι μαθητές του συνέχιζαν στη Μεγάλη του Γένους Σχολή και διέπρεπαν .Ας είναι η μνήμη του αιωνία.

Απάντηση Χ.Κ.: Εχεις δίκιο Γρηγόρη να και η φωτογραφία του:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.