Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022

Να γνωρίσει η Πρόεδρος και τον Ακριτικό Ελληνισμό της Ηπείρου...


Να γνωρίσει η Πρόεδρος 
και τον Ακριτικό Ελληνισμό της Ηπείρου...

Δημοσιεύτηκε ότι ετοιμάζεται το εορταστικό πρόγραμμα των Ελευθερίων της πόλης και οι διαδρομές και επισκέψεις της εξοχότατης  Κυρίας Προέδρου της  Δημοκρατίας.

Ταπεινά, και επειδή το ιστορικό γεγονός καλύπτει και την απελευθέρωση μιας ευρύτερης περιοχή της Ηπείρου, μέχρι κάποια ακρώρεια της Ελληνικής επικράτειας,  τολμώ σαν αμετανόητος  καταγραφέας της παράδοσης και ιστορίας του Πωγωνίου, να προσθέσω μια πρόταση που αφορά και στην εκτίμηση της τελευταίας αλλά και της πραγματικής απογραφής του ακριτικού αυτού χώρου. 

Είναι ευκαιρία, για την αξιότιμο κυρία Πρόεδρο, η οποία τιμά  κατά τις εξόδους , άλλα ακρώρεια της γαλάζιας μας Πατρίδας, να φθάσει και στο επιμεθόριο χωριό του Πωγωνίου, το Ορεινό, να γνωρίσει τον μοναδικό κάτοικο του χωριού, μια γυναίκα που κρατάει εκεί την Ελληνική σημαία. Το Ορεινό είναι το δικό μας, το Ηπειρωτικό Καστελόριζο, και η μόνη γυναίκα κάτοικος είναι η δική μας Κυρά της ΡΩ. Να την επισκεφτεί, να της δώσει μια μεγάλη σημαία και έναν μεγάλο κοντό, να φαίνεται από πολύ μακριά ότι  είναι εκεί  Ελληνική Δημοκρατία, να σταθεί για λίγο και να αντικρίσει στη ρίζα του βουνού τα ίχνη από τα κιβούρια των πεσόντων στις φονικές μάχες του Δεκεμβρίου 1940, Ελλήνων   και Ιταλών σε κοινό νεκροταφείο, που δημιούργησαν οι Ιταλοί, ένα μνημείο πολεμικού πολιτισμού, που σήμερα στην ενωμένη Ευρώπη ίσως πρέπει στηθεί εκεί ένα Ευρωπαϊκό μνημείο ειρήνης. Να απλώσει το βλέμμα της στην Δρόπολη ένα κομμάτι του Ακριτικού Ηπειρωτικού Ελληνισμού, που διατηρεί ανόθευτη την Ελληνική ταυτότητα, μιλάει τα ελληνικά, διατηρεί τα έθιμα και τα μουσικά ακούσματα  της αρχαίας πεντατονίας που συντηρούν  θρηνητικά ή δοξαστικά τους μύθους και τους θρύλους  του Ελληνικού πολιτισμού.

Κυριακή 16 Ιανουαρίου 2022

Περί του ονοματος της Βήσσανης


Στο πολύ αξιόλογο βιβλίο του Στεφ, Μπεττή (βλέπε φωτογραφία) με τον τίτλο: "Ονοματολογία των χωριών του Νομού Ιωαννίννων" στην σελίδα 26, αναφέρεται και η προέλευση των ονομάτων των χωριών της Επαρχίας Πωγωνίου... Δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω (αυτό θα ήταν αντικείμενο λεπτομερειακής μελέτης) αν η προέλευση των ονομάτων που αναφέρονται στο βιβλίο είναι ακριβής για τα υπόλοιπα χωριά του Πωγωνίου, αλλα τουλάχιστον για το όνομα της Βήσσανης (Βήσιανη) είναι ανακριβής, αφού η λέξη Βήσσανη είναι πέραν πάσσης αμφιβολίας, ΕΛΛΗΝΙΚΗ...Εχουμε δημοσιεύσει κείμενα που τεκμηριώνουν την αποψη αυτή και τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε στους παρακάτω συνδέσμους.
[Ευχαριστώ ιδιαίτερα τους ανθρώπους που εργάζονται στην αξιόλογη Βιβλιοθήκη Κόνιτσας που μου έστειλαν κατόπιν αιτήματός μου, ηλετρονικό αντίτυπο του βιβλίου που αναφέρω παραπάνω]

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Χ. ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ


Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021

O Γ. Σωπικιώτης και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Καστάνιανης


Γράφει ο ΚΩΝ/ΝΟΣ Χ. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ

Το δημοσίευμά μου αυτό, μπορεί και να θεωρηθεί και σαν συνέχεια προηγουμένου μου σχετικό με τις ανεμογεννήτριες, στο τμήμα εκείνο που δίνονται κάποιες πληροφορίες για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Καστάνιανης Πωγωνίου. Ίσως κάπου εδώ, να συνδέονται οι περιστρεφόμενες ανεμογεννήτριες του βουνού Κασιδιάρης.

Κάποια από τα εκθέματα της ορνιθοπανίδας του Μουσείου Καστάνιανης που δημιούργησε ο δάσκαλος Γεώργιος Σωπικιώτης να είχαν τα ενδιαιτήματά τους στον γειτονικό βουνό Κασιδιάρη, του οποίου το Φυσικό Περιβάλλον σε μεγάλη του έκταση νεκρώθηκε και «νταμαροποιήθηκε» από την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών.

Με το σημείωμα αυτό, θα ανασυρθεί από την έκδοσή μου «ΠΩΓΩΝΗΣΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ αρ. 4», της σειράς «Πωγωνιακά Χρονικά» 1995, ένα κείμενο του αείμνηστου δάσκαλου Γεώργιου Σωπικιώτη, με το Χρονικό της δημιουργίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας της Καστάνιανης Πωγωνίου (σελ. 256-260).

Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021

Οι ανεμογεννήτριες και οι κίνδυνοι για το οικοσύστημα του Πωγωνίου...


Η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) δημοσιοποίησε χάρτη με τις θέσεις ε­γκατάστασης αιολικών Πάρκων (ανεμογεννητριών) στα βουνά του Πωγωνίου Νεμέρτσικα-Ντούσκο και Κουτσόκρανο. Το γεγονός αυτό βρήκε την αντίδρα­ση Συλλογικών Φορέων και πολιτών του Πωγωνίου με υπομνήματα, δημοσιεύσεις και αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Το αρμόδιο Υπουργείο αγνόησε προκλητικά τις αντιδράσεις δια της σιωπής υιοθετώντας προφανώς και υπακούοντας στην "διατεταγμένη εκστρατεία για την κάμψη των κοινωνικών αντιδρά­σεων απέναντι στην ανεξέλεγκτη α­νάπτυξη αιολικών πάρκων σε όλη τη χώρα", ενέργεια που ανέλαβε ο δημό­σιος φορέας «Πράσινο Ταμείο» με ευ­ρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Συλλογικοί φορείς του Βασιλικού Πωγωνίου προσέφυγαν στον Φορέα της Λίμνης Παμβώτιδας, αρμόδιου για την «Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του ΦΑ­ΛΙΠ» στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης «Επιχορήγηση του ΦΑΛΙΠ για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΛ με κω­δικό ΟΠΕ (MIS) 5033228, σχετικά με τα σημαντικά και απειλούμενα είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται εντός της πε­ριοχής ευθύνης του ΦΑΛΙΠ, "Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR 2130010 όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρον,  δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γορμού και λίμνη Δελβινακίου" και πλησίον αυτής, με έμ­φαση στις περιοχές εγκατάστασης των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρι­κής ενέργειας(ΛΣΠΗΕ). Το πόρισμα της ειδικής επιτροπής παρουσιάστηκε στη Τακτική Συνεδρίαση(26/07/2021) του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμ­βώτιδας Ιωαννίνων και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο [Δείτε εδώ: 10/08/2021 Αρ. 757.]

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Αμυράς η αδιαφορία και οι ανεμογεννήτριες στο Πωγώνι...


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ [1][Επιμέλεια Χ. Καββαδίας]

Δημοσιεύουμε παρακάτω 2η επιστολή του Κων/νου Κωστούλα -ερευνητή/συγγραφέα/εκδότη-προς τον Υφ/ργό Περιβάλοντος και Ενέργειας κο Αμυρά -βουλευτή του νομού Ιωαννίνων-σχετική με την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ στην περιοχή Πωγωνίου.
Δυστυχώς η  πρώτη ανάλογη επιστολή που απευθύνθηκε  στον κο Αμυρά έτυχε της "συνήθους  αντιμετώπισης"  : απόρριψη στις καλένδες!!!!!!
Ελπίζουμε η παρούσα επιστολή να τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης ...

...//...

Αξιότιμον  κύριον

Γεώργιον Αμυρά

Υφυπουργόν Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΘΗΝΑ

Κύριε   Υπουργέ

Από 10-7-2021 σας έστειλα  με τη  ΓΕΝΙΚΗ-Ταχυδρομική (Αριθμός αποστολής  368472749) επιστολή-δέμα, με απόψεις και συνημμένα σχετικά πειστήρια για το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Πωγωνίου, στα  βουνά  ΝεμέρτσικαΝτούσκο  και Κουτσόκρανο.

Μετά από ένα μήνα και πλέον, δεν ευτύχησα  να έχω μια τυπική έστω απάντησή σας, για τη λήψη της ούτε για την περαιτέρω πορεία και τύχη της.

Πέραν από τη θλίψη μου για την κατάσταση της  Δημόσιας Διοίκησης και την περιφρόνησή μου ως πολίτη, αισθάνομαι οργισμένος σαν γέρος 89 ετών, που υπηρέτησα σε διευθυντικές θέσεις σε Δημόσιο Οργανισμό(ΟΤΕ), αναλογιζόμενος εποχές που εφαρμοζόταν  κανόνες σεβασμού του πολίτη και άμεσης εξυπηρέτησης. Σας εσωκλείω  σχετική εγκύκλιο του Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη  για μια ενημέρωση.

Να προσθέσω ότι στο ΟΤΕ που υπηρέτησα, υπήρχε βασική εντολή προς όλες τις υπηρεσίες  να απαντούν στις επιστολές και στα αιτήματα των πολιτών σε τρεις  ημέρες και να τους ενημερώνουν για την τύχη και πορεία του θέματος της επιστολής.

Κυριακή 22 Αυγούστου 2021

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΜΠΩΓΩΝΗΣΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ "Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ"....

 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΑΜΠΩΓΩΝΗΣΙΑΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΚΥΡΙΩΝ "Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ"....

Ενα ακόμη Σωματείο, που ιδρύθηκε απο την Βησσανιώτισα Θάλεια Δέρβου-Ποταμιάνου στα τέλη της δεκαετίας του 50, και το οποίο πρόσφερε πολλά στο βασανισμένο και παραμελημένο Πωγώνι μας...
Το Σωματείο υπάρχει μέχρι και σήμερα...[Περισσότερα για την αξιόλογη δράση του σε αλλα σημειώματά μας...]

Επιμέλεια Χ. Κ.