Κυριακή 17 Μαρτίου 2013

Το πρώτο μεγάλο ΟΧΙ απο το Δήμο Πωγωνίου…


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ No 6/8-3-2013, 
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 
ΑΠΟΦΑΣΗ 59 / 2013 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΚΑΒΙΑ» 

Στο ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ και στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε. Άνω Πωγωνίου του Δήμου Πωγωνίου, σήμερα την 8η Μαρτίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18.00 συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πωγωνίου [Απόφαση Δ.Σ. 40/2013 «Διεξαγωγή συνεδρίασης Δ.Σ. στην Τ.Κ. Κεφαλοβρύσου»], μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του, με αριθ.πρωτ. 3311/4-3-2013, που επιδόθηκε νόμιμα στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 & 96 του Δ.Κ.Κ. και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 παρισταμένων και του Δημάρχου Κων/νου Καψάλη και του Ειδικού Γραμματέα του Δ.Σ. Διοικ. υπαλλήλου Σωτηρίου Μπράχου [για την τήρηση των πρακτικών]. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [ 27 ] μέλη του Δ.Σ. Βρέθηκαν παρόντα τα [21]. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία του Δ.Σ. κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δ.Σ. και προτού συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, ζητά από το Δ.Σ. να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση, πριν από τα θέματα που είναι γραμμένα στην ημερήσια διάταξη, και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον, εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 του Δ.Κ.Κ και του άρθρου 7 του Ν. 3852/2010. 

Το Δ.Σ. μετά και τη συναίνεση του Δημάρχου, ομόφωνα αποφασίζει να συζητηθεί και να παρθεί απόφαση και για το ανωτέρω θέμα, ως κατεπείγον, προ ημερήσιας διάταξης. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα δίνει το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος μεταξύ των άλλων αναφέρει τα εξής: 

« Πρόσφατα ακούσαμε τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Δένδια, για την πρόθεση του Υπουργείου, να δημιουργήσει κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κακαβιά. Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δήμου Πωγωνίου στις 6-2-2013, εμείς ως Δήμος, δείξαμε την καλή μας πρόθεση για συζήτηση - ενημέρωση για το θέμα της δημιουργίας κέντρου κράτησης μεταναστών στην περιοχή της Κακαβιάς, χωρίς να πάρουμε καμία απόφαση πριν ενημερωθούμε σωστά, θέτοντας παράλληλα κάποια ερώτημα που θα μας βοηθούσαν να πάρουμε την πιο σωστή απόφαση για την περιοχή μας. 
Δυστυχώς όμως ούτε αυτό ελήφθη υπόψη από την πολιτική ηγεσία και για μια ακόμη φορά μας αγνόησαν παντελώς, μένοντας έτσι αναπάντητα και τα εύλογα ερωτήματα που είχαμε θέσει όπως: 
  1. Τι σκέφτονται ευρύτερα για την περιοχή της Κακαβιάς - Τελωνείο. 
  2. Τι υποδομές θα γίνουν και ποιες οι συνθήκες κράτησης. 
  3. Πως θα αντιμετωπιστεί η Υγειονομική κάλυψη των κρατουμένων. 
  4. Πως θα αντιμετωπιστούν τα λύματα που δημιουργούνται. 
  5. Πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ύδρευσης. 
  6. Πως θα αντιμετωπιστεί το θέμα της καθαριότητας - αποκομιδής των σκουπιδιών.
Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω αλλά και το ότι τέτοια κέντρα κράτησης πρέπει να γίνονται στις εισόδους και εξόδους της χώρας προς τις Ευρωπαϊκές χώρες, όπου στην περιοχή μας είσοδος και έξοδος δεν είναι η Κακαβιά αλλά το λιμάνι της Ηγουμενίτσας και θα πρέπει να γίνει κοντά σ' αυτό. 
Επίσης ο Δήμος Πωγωνίου στο Επιχειρησιακό του σχέδιο για την συγκεκριμένη περιοχή προβλέπει άλλου είδους δραστηριότητες που δεν ταιριάζουν με την συγκεκριμένη που προτείνεται, όπως εμπορικό - διακομιστικό κέντρο, αποθηκευτικοί χώροι κ.λ.π. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και άλλους πολλούς πιστεύω ότι η περιοχή της Κακαβιάς δεν μπορεί να ανταποκριθεί για την συγκεκριμένη δράση, 
εισηγούμαι 
στο Δ.Σ. να αποφασίσει αρνητικά για τη Δημιουργία Κέντρου κράτησης μεταναστών στην Κακαβιά, να μην γίνει λοιπόν τέτοιο κέντρο κράτησης στην Κακαβιά και να καυτηριαστεί ταυτόχρονα η στάση και το θράσος της πολιτικής ηγεσίας ν' αποφασίσει αυθαίρετα για την περιοχή μας και να μην ενημερώσει τους καθ' ύλη αρμόδιους, εξάγοντας μάλιστα και συμπεράσματα που δεν ανήκουν στην πραγματικότητα, όπως δηλαδή ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις για το θέμα αυτό.» 

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στους Δημοτικούς Συμβούλους: 

Ο επικεφαλής mc Αξιωματικής Αντιπολίτευσηc κ. Ντόντης Ιωάννης αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: 

«Τα δημοσιεύματα φέρουν τον υπουργό κ. Δένδια, αποφασισμένο να λειτουργήσει Κέντρο Μεταναστών ή κράτησης στην Κακαβιά, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε σε επίσημες δηλώσεις του πρόσφατα από την Ηγουμενίτσα. Μία τέτοια εξέλιξη δηλ. όταν οι «άρχοντες» μας καλούν να συζητήσουμε ειλημμένες αποφάσεις, αφενός μεν, υποβαθμίζουν το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των Οργάνων της, αφετέρου δε, απαξιώνουν το διάλογο και το σημαντικό ρόλο των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα που τα σημεία εισόδου παράνομων μεταναστών είναι η Θράκη και τα νησιά, κάποια πεφωτισμένα μυαλά φτιάχνουν και βαφτίζουν προαναχωρησιακά κέντρα, στην άλλη άκρη της χώρας, στην παραμεθόριο του Πωγωνίου. Προαναχωρησιακά θα μπορούσαν να θεωρηθούν μόνο εκείνα τα κέντρα που βρίσκονται, είτε στα σημεία εισόδου, είτε στα σημεία συσσώρευσης μεταναστών και πάντως κοντά στα σημεία έναρξης του ταξιδιού της επιστροφής των μεταναστών στις χώρες τους. Από πού θα στέλνουν πίσω τους Ασιάτες ή τους Αφρικανούς μετανάστες, μήπως από το Δυρράχιο ή από τα Τίρανα; 

Εξ' αρχής ειπώθηκε ότι το Κέντρο στην Κακαβιά θα λειτουργήσει με κοντέϊνερ. Παραδέχθηκαν προκαταβολικά οι αρμόδιοι δηλαδή ότι δεν ενδείκνυται η υπάρχουσα κτιριακή υποδομή. Όμως επιμένουν και μάλιστα δηλώνουν ότι το Κέντρο θα λειτουργήσει στο τέλος του καλοκαιριού. Μας λένε ότι θα εργαστούν κάτοικοι της περιοχής, τους πληροφορούμε ότι σύμφωνα με το Νόμο, η προέλευση του προσωπικού που θα στελεχώσει τις υπηρεσίες αυτές θα είναι από Δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι μετατάσσονται ή αποσπώνται από υπηρεσίες του Δημοσίου. Επίσης θεωρούμε αυτονόητο ότι οι προμήθειες του Κέντρου θα κανονίζονται κεντρικά και δεν θα έχουν όφελος οι τοπικοί καταστηματάρχες. 

Τέλος δηλώνουμε ότι δεν συνηγορούμε να γίνει Κέντρο υποδοχής μεταναστών στο Πωγώνι. Θεωρούμε ότι η Δημοτική Αρχή δεν πρέπει να συνεργαστεί με την Αθηνοκεντρική Διοίκηση και επιβάλλεται να καταστεί ο κεντρικός πυλώνας αντίστασης ενάντια στην εγκατάσταση ενός τέτοιου Κέντρου. Ζητάμε από τη Δ.Α. την άμεση ενεργοποίηση της διαδικασίας διενέργειας Τοπικού Δημοψηφίσματος, για το θέμα αυτό [άρθ. 216 Δ.Κ.Κ] και τη διασφάλιση της Περιφέρειας ότι θα σεβαστεί το αποτέλεσμα. 

Εμείς δηλώνουμε ότι θα ψηφίσουμε ΟΧΙ. Ακόμα προτείνουμε να παραιτηθεί όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, εμείς δε, θέτουμε τις παραιτήσεις μας στη διάθεση του Προέδρου του Δ.Σ. 

Ο εκπρόσωπος της ελάσσονος αντιπολίτευσης ο κ. Φωτίου Αθανάσιος αναφέρει τα εξής: 

«Εμείς εξ' αρχής είμαστε κατά της δημιουργίας Κέντρου κράτησης μεταναστών στην Κακαβιά. Είμαστε υπέρ της πρότασης του Δημάρχου. ΟΧΙ κέντρο κράτησης μεταναστών στην Κακαβια.» 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσηc Μεντής Χρήστος  δηλώνει μεταξύ άλλων τα εξής: 

«Πρέπει να δούμε πρώτα την αιτία αύξησης των λαθρομεταναστών - όπως λέγονται - μήπως είναι οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί που δέχονται οι χώρες τους από τα λεγόμενα πολιτισμένα κράτη. Η Ελλάδα έχει υπογράψει σύμφωνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους κρατάει εδώ. Πρέπει να πούμε το ΟΧΙ, όχι μόνο για την Κακαβιά αλλά για παντού. Είμαστε ενάντια σ' αυτά τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Το Δ.Σ. θα πρέπει να βγάλει και κάποια ανακοίνωση - καταγγελία, για την ειλημμένη αυτή απόφαση της Κυβέρνησης» 

Τέλος ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξης: 

«Η παραίτηση του Δ.Σ. και το Δημοψήφισμα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το λογικό, αφού το Δημοτικό Συμβούλιο, που περιλαμβάνει όλους τους εκπροσώπους των Δημοτών του Πωγωνίου, είναι ομόφωνα αντίθετο με τη δημιουργία του κέντρου αυτού. Θα πρέπει να βγει μία ανακοίνωση ή ένα ψήφισμα για το θέμα αυτό και το Δ.Σ. θα πρέπει να συστήσει μία διαπαραταξιακή Επιτροπή αγώνα για την μη δημιουργία του κέντρου αυτού, η οποία θα πλαισιωθεί και από όλους τους φορείς του Πωγωνίου. 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. ν' αποφασίσει σχετικά. 

Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Δημάρχου, τις σχετικές διατάξεις του Δ.Κ.Κ. και σκέφτηκε νόμιμα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Ο Δήμος Πωγωνίου είναι ΚΑΤΑ της δημιουργίας Κέντρου Κράτησης Μεταναστών στην Κακαβιά, για τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω εισήγηση του Δημάρχου, αλλά και των άλλων Δημοτικών Συμβούλων που πήραν το λόγο, ως ανωτέρω. 

Καταγγέλει τη στάση και το θράσος της πολιτικής ηγεσίας ν' αποφασίσει αυθαίρετα για την περιοχή μας και να μην ενημερώσει τους καθ' ύλη αρμόδιους, εξάγοντας μάλιστα και συμπεράσματα που δεν ανήκουν στην πραγματικότητα, όπως δηλαδή ότι δεν υπάρχουν κοινωνικές αντιδράσεις για το θέμα αυτό. 

Να συνταχθεί ψήφισμα κατά της Δημιουργίας Κέντρου κράτησης μεταναστών, το οποίο να κοινοποιηθεί αρμοδίως και να δημοσιευτεί στα μάσα μαζικής ενημέρωσης. 

Συστήνει διαπαραταξιακή Επιτροπή αγώνα, για τη μη δημιουργία του κέντρου αυτού στην Κακαβιά, αποτελούμενη από τους: 
α. Κωνσταντίνο Καψάλη, Δήμαρχο Πωγωνίουβ. Βασίλειο Τόπουλο, Δημοτ. Σύμβουλο, εκπρόσωπο της μείζονος Αντιπολίτευσης. γ. Νικόλαο Γαλίτση, Δημοτ. Σύμβουλο, από τη συμπολίτευση. δ. Ηλία Πορίκη, Δημοτ. Σύμβουλο, εκπρόσωπο της ελάσσονος Αντιπολίτευσης. ε.Χρήστο Μεντή, Δημοτ. Σύμβουλο, από την αντιπολίτευση. 
Η Επιτροπή αυτή θα πλαισιωθεί από εκπροσώπους φορέων του Δήμου Πωγωνίου. Η απόφαση αυτή έλαβε α.α. 59 / 2013. Συντάχθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται … 

Σχόλιο δικό μου: Ένα μεγάλο μπράβο σε όλους στο Δήμο για την απόφασή τους… 

el gato

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.