Κυριακή, 26 Σεπτεμβρίου 2021

Οι ανεμογεννήτριες και οι κίνδυνοι για το οικοσύστημα του Πωγωνίου...


Η ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) δημοσιοποίησε χάρτη με τις θέσεις ε­γκατάστασης αιολικών Πάρκων (ανεμογεννητριών) στα βουνά του Πωγωνίου Νεμέρτσικα-Ντούσκο και Κουτσόκρανο. Το γεγονός αυτό βρήκε την αντίδρα­ση Συλλογικών Φορέων και πολιτών του Πωγωνίου με υπομνήματα, δημοσιεύσεις και αναρτήσεις στο διαδίκτυο.

Το αρμόδιο Υπουργείο αγνόησε προκλητικά τις αντιδράσεις δια της σιωπής υιοθετώντας προφανώς και υπακούοντας στην "διατεταγμένη εκστρατεία για την κάμψη των κοινωνικών αντιδρά­σεων απέναντι στην ανεξέλεγκτη α­νάπτυξη αιολικών πάρκων σε όλη τη χώρα", ενέργεια που ανέλαβε ο δημό­σιος φορέας «Πράσινο Ταμείο» με ευ­ρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Συλλογικοί φορείς του Βασιλικού Πωγωνίου προσέφυγαν στον Φορέα της Λίμνης Παμβώτιδας, αρμόδιου για την «Παρακολούθηση ειδών ορνιθοπανίδας στην περιοχή ευθύνης του ΦΑ­ΛΙΠ» στα πλαίσια υλοποίησης του υποέργου 1 της πράξης «Επιχορήγηση του ΦΑΛΙΠ για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» του ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΛ με κω­δικό ΟΠΕ (MIS) 5033228, σχετικά με τα σημαντικά και απειλούμενα είδη ορνιθοπανίδας που απαντώνται εντός της πε­ριοχής ευθύνης του ΦΑΛΙΠ, "Ζώνη Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ) GR 2130010 όρος Δούσκον, Ωραιόκαστρον,  δάσος Μερόπης, Κοιλάδα Γορμού και λίμνη Δελβινακίου" και πλησίον αυτής, με έμ­φαση στις περιοχές εγκατάστασης των αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρι­κής ενέργειας(ΛΣΠΗΕ). Το πόρισμα της ειδικής επιτροπής παρουσιάστηκε στη Τακτική Συνεδρίαση(26/07/2021) του Δ.Σ του Φορέα Διαχείρισης Λίμνης Παμ­βώτιδας Ιωαννίνων και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο [Δείτε εδώ: 10/08/2021 Αρ. 757.]

Πέμπτη, 2 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Αμυράς η αδιαφορία και οι ανεμογεννήτριες στο Πωγώνι...


ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ [1][Επιμέλεια Χ. Καββαδίας]

Δημοσιεύουμε παρακάτω 2η επιστολή του Κων/νου Κωστούλα -ερευνητή/συγγραφέα/εκδότη-προς τον Υφ/ργό Περιβάλοντος και Ενέργειας κο Αμυρά -βουλευτή του νομού Ιωαννίνων-σχετική με την σχεδιαζόμενη εγκατάσταση ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ στην περιοχή Πωγωνίου.
Δυστυχώς η  πρώτη ανάλογη επιστολή που απευθύνθηκε  στον κο Αμυρά έτυχε της "συνήθους  αντιμετώπισης"  : απόρριψη στις καλένδες!!!!!!
Ελπίζουμε η παρούσα επιστολή να τύχει διαφορετικής αντιμετώπισης ...

...//...

Αξιότιμον  κύριον

Γεώργιον Αμυρά

Υφυπουργόν Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΑΘΗΝΑ

Κύριε   Υπουργέ

Από 10-7-2021 σας έστειλα  με τη  ΓΕΝΙΚΗ-Ταχυδρομική (Αριθμός αποστολής  368472749) επιστολή-δέμα, με απόψεις και συνημμένα σχετικά πειστήρια για το θέμα της εγκατάστασης ανεμογεννητριών στην περιοχή Πωγωνίου, στα  βουνά  ΝεμέρτσικαΝτούσκο  και Κουτσόκρανο.

Μετά από ένα μήνα και πλέον, δεν ευτύχησα  να έχω μια τυπική έστω απάντησή σας, για τη λήψη της ούτε για την περαιτέρω πορεία και τύχη της.

Πέραν από τη θλίψη μου για την κατάσταση της  Δημόσιας Διοίκησης και την περιφρόνησή μου ως πολίτη, αισθάνομαι οργισμένος σαν γέρος 89 ετών, που υπηρέτησα σε διευθυντικές θέσεις σε Δημόσιο Οργανισμό(ΟΤΕ), αναλογιζόμενος εποχές που εφαρμοζόταν  κανόνες σεβασμού του πολίτη και άμεσης εξυπηρέτησης. Σας εσωκλείω  σχετική εγκύκλιο του Πρωθυπουργού Γεωργίου Ράλλη  για μια ενημέρωση.

Να προσθέσω ότι στο ΟΤΕ που υπηρέτησα, υπήρχε βασική εντολή προς όλες τις υπηρεσίες  να απαντούν στις επιστολές και στα αιτήματα των πολιτών σε τρεις  ημέρες και να τους ενημερώνουν για την τύχη και πορεία του θέματος της επιστολής.